885 277 244 biuro@air-media.pl

Systemy alarmowe

Podstawowe elementy systemu alarmowego i ich zastosowanie

Centrala alarmowa

Centrala alarmowa jest najważniejszym elementem systemu alarmowego. Trafiają do niej sygnały ze wszystkich czujek.  Kontroluje działanie całego systemu, przetwarzające sygnały uruchamia sygnalizację alarmową i powiadamia użytkownika o zaistniałej sytuacji. Montowana najczęściej w miejscach niedostępnych- piwnica, poddasze. W obudowie zabezpieczona czujnikiem sabotażowym.

Klawiatura alarmowa

Klawiatura w systemie alarmowym występująca często pod nazwą manipulatora. Umożliwia w systemie alarmowym komunikację użytkownika z centralą. Za jej pomocą możemy rozbrajać i uzbrajać system , sprawdzać komunikaty zdarzeń z centrali. Montowana najczęściej przy wyjściu z budynku, holu.

Czujka alarmowa

Czujki alarmowe mają za zadanie wykrycia intruza i przekazanie tej informacji do centrali alarmowej.

  1. Czujka ruchu  PIR
   Podstawową, najczęściej wykorzystywaną czujką ruchu w systemie alarmowym  jest czujka podczerwieni pasywnej zwana inaczej PIR . Zadaniem tej czujki w systemie alarmowym jest wykrycie ruchu na podstawie detekcji promieniowania podczerwonego. Następnie zamiana tej informacji na sygnał i przekazanie go do centrali alarmowej.
  2. Mikrofalowa czujka ruchu MW
   W czujkach mikrofalowych wykorzystano efekt Dopplera polegający na wykrywaniu poruszających się obiektów na tle fal elektromagnetycznych.
  3. Czujki dualne ( PIR +MW)
   W czujkach dualnych zastosowano i zespolono w jednej obudowie dwa elementy PIR+MW . Jeżeli jeden element PIR wykryje intruza,  czujka oczekuje na zadziałanie drugiego elementu MW potwierdzającego ten fakt. Uzyskano dzięki temu odporność na fałszywe alarmy. Instalowane są najczęściej w miejscach o zmiennej temperaturze powietrza – klimatyzacje, przeciągi, w pobliżu kominków, wentylatorów.
  4. Kontaktrony czujniki otwarcia
   Czujki otwarcia składają się z dwóch elementów – magnesu i kontaktronu. Oddalenie magnesu od kontaktronu powoduje jego otwarcie i przesłanie tego sygnału do centrali alarmowej. Kontaktrony instalujemy w oknach lub drzwiach.  Niewielkie ich uchylenie wywołuje alarm.
  5. Czujki stłuczeniowe szkła
   Czujki zbicia szyby identyfikują odgłos tłuczonego szkła. Są czujkami mikrofonowymi. Instalowane są w pobliżu okien. Po wykryciu odgłosu tłuczonego szkła, zamieniają tą informacje na sygnał i przekazują do centrali alarmowej.
  6. Czujki uderzeniowe inaczej sejsmiczne
   Czujki te działają na zasadzie wykrywania drgań przedmiotu do którego są zamocowane. Instalujemy je na drzwiach, ścianach, futrynach.

Sygnalizator alarmowy

Sygnalizatory alarmowe odbierają informacje z centrali i przekazują w postaci dźwięku i pulsującego światła do otoczenia.

Systemy powiadamiania

Systemy powiadamiania mają zadanie powiadomić użytkownika systemu, instytucje o zaistniałym zdarzeniu alarmowym. Do powiadamiania używa się modułów  zabudowanych na płycie głównej centrali lub stanowiących osobny dołączany moduł, który to za pomocą sieci internetowej lub sieci GSM przekazuje informacje z centrali alarmowej.

Kontrola dostępu KD

Przez kontrolę dostępu rozumiemy system elektroniczny, mający na celu ograniczenie dostępu do poszczególnych pomieszczeń lub stref przez osoby nieuprawnione. Każdy system kontroli dostępu składa się z urządzeń wejściowych tj. czytników kart, szyfratorów, skanerów oraz urządzeń wyjściowych tj. bramek, szlabanów, zamków elektrycznych oraz rygli.

System redukuje ryzyko związane z kradzieżą oraz zwiększa bezpieczeństwo osób przebywających na obiekcie chronionym.

Metody identyfikacji podmiotów

 • kod numeryczny (hasła, piny)
 • karta zbliżeniowa
 • karta chipowa
 • karta magnetyczna
 • odcisk palca
 • geometria dłoni
 • tęczówka oka

Wszystkie te metody wymagają urządzeń elektronicznych oraz systemów informatycznych w celu budowy systemu kontroli dostępu.

Budowa takiego systemu może mieć charakter

 • autonomiczny za pomocą czytnika, zamka szyfrowego, rygla lub zwory blokujemy drzwi
 • on-line z programem nadzorującym pracę systemu
 • zintegrowany np. z alarmem, telewizją CCTV

Dzięki zainstalowanemu systemowi kontroli dostępu porządkujemy ruch pracowników w firmie. Posiadamy pełną ochronę pomieszczeń i przejść przed dostępem osób nieuprawnionych a przypadku kradzieży materiał dowodowy.

Domofony i wideodomofony

Urządzenia które zapewniają ochronę na terenie prywatnych posesji oraz osiedli mieszkaniowych.
Rozróżniamy

 • domofony
 • analogowe
 • cyfrowe
 • przewodowe
 • bezprzewodowe
 • wideodomofony IP

Funkcje ich możemy kontrolować za pomocą urządzeń mobilnych. Dzięki temu można zobaczyć osoby dzwoniące na tablecie lub smartfonie.

Monitoring wizyjny

Sprawdź również jakie możliwości oferuje monitoring wizyjny montowany przez nas w różnych, nawet trudno dostępnych miejscach.

Zadzwoń zapytaj a otrzymasz fachową pomoc oraz kompleksową wycenę.

885 277 244